Toolkit voor medewerkersbetrokkenheid

Workshops

Samen met uw directie ontwerpt BARE gerichte workshops voor uw medewerkers, met behulp van de gegevens die we verzamelden en analyseerden tijdens een gepersonaliseerd onderzoeksprogramma. We baseren alle materiaal op de specifieke inzichten die we verwierven tijdens de evaluatie van uw bedrijf. Een BARE-workshop leidt tot meetbare verbeteringen, en is een nuttige besteding van de kostbare tijd van uw managers en medewerkers.

Mystery shops

Uw dienstverlening staat of valt met de interactie tussen uw medewerkers en uw klanten? De BARE-evaluatoren geven u feedback over de servicegerichtheid, productkennis en transactietijden binnen uw organisatie. Onze evaluatoren worden opgeleid en moeten bewijzen dat ze de verschillende scenario’s voor elke mystery shop begrijpen en kunnen uitvoeren. Zo kunt u gerust zijn dat de geleverde informatie accuraat en betrouwbaar is. Mystery shopping geeft inzicht in het opleidingsniveau van uw medewerkers, de staat van uw infrastructuur, de présence van uw medewerkers. Het legt de vinger op hiaten in uw bedrijfsvoering, en identificeert topmedewerkers.

Focusgroepen

Focusgroepen zijn een krachtig instrument wanneer u input nodig heeft vanuit welbepaalde geografische gebieden, of wanneer u feedback wenst over een zintuiglijke ervaring, zoals smaak, geur of tastzin. Met de methodologie van BARE staat u in real-time in verbinding met groepen aan de andere kant van de wereld, of raadpleegt u onze on-line archieven op een moment dat het u het beste past.

Betrokkenheidsenquêtes

Met de gepersonaliseerde betrokkenheidsenquêtes van BARE meet u heel precies de tevredenheid en het opleidingsniveau van uw medewerkers. De anonimiteit en het feit dat de enquête gevoerd wordt door BARE, een onafhankelijke derde, maakt dat uw medewerkers vrijelijk hun mening kunnen uiten. De resultaten kunnen gebruikt worden om opleidingmethodes te verbeteren en goede presteerders te belonen.

Face-to-face diepte-interviews

Face-to-face diepte-interviews zijn een vernieuwende en kostenefficiënte manier om tevredenheid en motivatie van uw medewerkers e meten, middels directe feedback. Een persoonlijk gesprek met uw medewerkers verschaft nieuwe inzichten in hun manier van denken. Onze professionele interviewers gebruiken een vragenlijst die vooraf werd goedgekeurd door de klant, en visuele ondersteuning waar nodig. Ze vragen hoe tevreden de medewerkers zijn over hun prestaties en hun ontwikkeling, en wat hen motiveert. Een voordeel van deze manier van werken is dat de interviewer de vragen naar behoefte kan bijsturen, herhalen of herformuleren en controleren of hij de antwoorden goed begrepen heeft. Een persoonlijk gesprek leidt ook tot een hechtere band tussen interviewer en geïnterviewde, waardoor de feedback nauwkeuriger is dan bij het invullen van een enquêteformulier, en leidt tot een objectief en afgewogen resultaat. Een face-to-face enquête toont aan uw medewerkers dat u hun mening belangrijk vindt.

Get in Touch Request Brochure Case Study Pop Up Auto Map Request a quote Apollo apollo-chinese

Kies uw regio

Kies uw regio/taal

请问您是我们的客户还是评估员?

Language Map