Immobiliën

Immobiliën

In de huidige woelige immobiliënmarkt, moet informatie voortdurend opnieuw geëvalueerd worden. BARE helpt met het ontwerpen en toepassen van doeltreffende oplossingen, gebaseerd op research. De afgelopen twintig jaar heeft BARE bouwbedrijven, immobiliënbeheerders, kantoorverhuurders, leveranciers van meergezinswoningen en mobiele woningen ondersteund met cruciaal onderzoek naar specifieke focusdomeinen, gebaseerd op evoluties binnen de immobiliënsector.

De onderzoeksprogramma’s van BARE worden eveneens gebruikt door trainers in de immobiliënsector, om bedrijven te helpen betere keuzes te maken bij de selectie en aanwerving van personeel. De solide infrastructuur van BARE ondersteunt een strategie van trimestriële mystery-evaluaties, waardoor personeelsgegevens over langere termijn kunnen worden geëvalueerd, en vaststellingen rond marktevoluties kunnen worden geëxtrapoleerd.

De specifieke programma’s van BARE voor de immobiliënsector omvatten:

Mystery visits
Mystery-telefoonaudits rond commerciële kennis
Video-ondersteunde personeelstraining
Personeelsenquêtes
Mystery visits aan de concurrentie

Voor meer informatie, contacteer:

Lynne Brighton, Senior Vice President
BAREcorporate@bareinternational.com
(800) 296-6699 Ext. 3133
Case Study

Get in Touch Request Brochure Case Study Pop Up Auto Map Request a quote Apollo apollo-chinese

Kies uw regio

Kies uw regio/taal

请问您是我们的客户还是评估员?

Language Map